هیئت پیروان مکتب امیرالمومنین

صفحه رسمی هیئت پیروان مکتب امیرالمومنین ✔

هیئت پیروان مکتب امیرالمومنین واقع در مشهد شهرک شهید رجایی خیابان پورسینا ۳۴ بنای حیدریه | تاسیس هیئت سال ۱۳۷۹ با همت جوانانی از اهالی محله پورسینا

دکمه بازگشت به بالا